Strona główna Administracja Lokalizacja Inwestycja Działalność Osiągnięcia Galeria Kontakt
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij na przycisk zamknij znajdujący sie z prawej strony, aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej nt. plików cookie.
Strona główna     Administracja     Lokalizacja     Inwestycja     Działalność     Osiągnięcia     Galeria     Kontakt     
Administracja
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu jest administrowany przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu, na podstawie porozumienia z dnia 27 grudnia 1996r. zawartego z Gminą Miejską Bolesławiec.

ZUOK w Trzebieniu jest jedną z najnowocześniejszych instalacji tego typu na Dolnym Śląsku. Zajmuje się kompleksową usługą gospodarowania odpadami – odzyskiem surowców nadających się do ponownego wykorzystania, stabilizacją odpadów organicznych przed ich składowaniem oraz unieszkodliwieniem odpadów poprzez ich składowanie na kwaterze.

foto: ZUOK w Trzebieniu
Foto: ZUOK w Trzebieniu

ZUOK w Trzebieniu działa  zgodnie z Decyzją Pozwolenie Zintegrowane Wojewody Dolnośląskiego Nr PZ 23/2006 z dnia 25 stycznia 2006r. dla Instalacji Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu, ze zmianami uwzględnionymi w Decyzji Marszałka Województwa Nr PZ 23.1/2008 z dnia 24 grudnia 2008r. Nr PZ 23.2/2009 z dnia 8 kwietnia 2009r. PZ 23/3 z 09.06.2010 r. i Pz 23/4 z 31.12.2010 r.

Warunki przyjmowania odpadów:
  • zgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym
  • od klientów indywidualnych - z terenu Miasta i Gminy Bolesławiec
  • od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - na podstawie dokumentów:
    • Karta Przekazania Odpadów
    • Podstawowa Charakterystyka Odpadów oraz badania i testy zgodności odpadów (jeżeli dotyczy zgodnie z Dz.U. nr 186, poz.1553 z dnia 07.09.2005 r. z późn. zm.) wymagana tylko w przypadku odpadów  kierowanych bezpośrednio do składowania.