Strona główna Administracja Lokalizacja Inwestycja Działalność Osiągnięcia Galeria Kontakt
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij na przycisk zamknij znajdujący sie z prawej strony, aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej nt. plików cookie.
Strona główna     Administracja     Lokalizacja     Inwestycja     Działalność     Osiągnięcia     Galeria     Kontakt     
Działalność
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
w Trzebieniu

INFORMACJA

W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO NA OBSZARZE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O.W BOLESŁAWCU INFORMUJE, ŻE Z DNIEM 23 MARCA 2020 DO ODWOŁANIA W ZAKŁADZIE UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE ODPADY OD OSÓB NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Usługi:

 • przyjmowanie odpadów,
 • wywóz nieczystości płynnych,
 • koszenie terenów zielonych,
 • mycie i dezynfekcja pojemników i kontenerów na odpady.

Zawieranie umów:

 • przyjmowanie odpadów komunalnych,
 • wywóz nieczystości płynnych.

Warunki przyjmowania odpadów:

 • zgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym,
 • od klientów indywidualnych - z terenu Miasta i Gminy Bolesławiec,
 • od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – na podstawie dokumentów:
   - Karta Przekazania Odpadów (kliknij tutaj aby pobrać),
   - Podstawowa charakterystyka odpadów oraz testy zgodności (zgodnie z Dz.U. nr186, poz.1553 paragraf 3 z dnia 07.09.2005r. z późn. zm.) – wymagana tylko w przypadku odpadów kierowanych bezpośrednio do składowania,  

Cennik odpadów

Utworzenie Funduszu Rekultywacyjnego

Zarządzeniem Prezesa Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Bolesławcu 31.07.2013 r. utworzony został fundusz rekultywacyjny dla składowiska odpadów komunalnych w Trzebieniu