Strona główna Administracja Lokalizacja Inwestycja Działalność Osiągnięcia Galeria Kontakt
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij na przycisk zamknij znajdujący sie z prawej strony, aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej nt. plików cookie.
Strona główna     Administracja     Lokalizacja     Inwestycja     Działalność     Osiągnięcia     Galeria     Kontakt     
Działalność
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
w Trzebieniu

INFORMACJA 

W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO NA OBSZARZE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O.W BOLESŁAWCU INFORMUJE, ŻE Z DNIEM 23 MARCA 2020 DO ODWOŁANIA W ZAKŁADZIE UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE ODPADY OD OSÓB NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

Usługi:

 • przyjmowanie odpadów,
 • wywóz nieczystości płynnych,
 • koszenie terenów zielonych,

Zawieranie umów:

 • przyjmowanie odpadów komunalnych,
 • wywóz nieczystości płynnych.

Warunki przyjmowania odpadów:

 • zgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym,
 • od klientów indywidualnych - z terenu Miasta i Gminy Bolesławiec,
 • od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – na podstawie dokumentów:


  - Wpis do rejestru BDO "Baza Danych Odpadowych"

  - W przypadku odpadów o kodach:
     a) 17 03 80 Odpadowa papa
     b) 17 06 04 Materiały izolacyjne
     c) 17 09 04 Zmieszane odpady zbudowy, remontów i demontażu
     d) 20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji
     e) Odpady z czyszczenia ulic i placów
     f) Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
  wymagana jest podstawowa karta charakterystyki odpadu oraz testy zgodności (zgodnie z Dz.U. nr 186 poz1553 paragraf 3 z dnia 07.09.2005 z późniejszymi zmianami).  Cennik odpadów

Utworzenie Funduszu Rekultywacyjnego

Zarządzeniem Prezesa Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Bolesławcu 31.07.2013 r. utworzony został fundusz rekultywacyjny dla składowiska odpadów komunalnych w Trzebieniu