Strona główna Administracja Lokalizacja Inwestycja Działalność Osiągnięcia Galeria Kontakt
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij na przycisk zamknij znajdujący sie z prawej strony, aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej nt. plików cookie.
Strona główna     Administracja     Lokalizacja     Inwestycja     Działalność     Osiągnięcia     Galeria     Kontakt     
Osiągnięcia

PANTENON POLSKIEJ EKOLOGII

Gmina Miejska Bolesławiec za inwestycję Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu, gospodarowanie odpadami i prowadzoną segregację odpadami, które w imieniu Gminy prowadzi MZGK w Bolesławcu, została Laureatem: „PANTEON POLSKIEJ EKOLOGII”.

Wręczenie odbyło się podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska „POLEKO” 2008 w Poznaniu, a nagrodę z rąk Przemysława Gonery Prezesa WFOŚiGW w Poznaniu odbierał Piotr Roman Prezydent Miasta Bolesławiec.


Foto: Piotr Roman Prezydent Miasta Bolesławiec i Przemysław Gonera Prezes WFOŚiGW

Puchar Recyklingu

Konkurs „Puchar Recyklingu” odbył się po raz pierwszy w 1999r. z inicjatywy „Przeglądu Komunalnego”. Polega na ocenie prowadzonej selektywnej zbiórce odpadów. Celem konkursu jest propagowanie przedsięwzięć recyklingowych w systemie gospodarki odpadami komunalnymi oraz ich promowanie w kierunku edukacji ekologicznej oraz rozpowszechnianie efektywnych systemów selektywnej zbiórki odpadów.

Patronat honorowy nad konkursem objął:

  • Minister Środowiska,
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • Polska Izba Ekologii,
  • Bank Ochrony Środowiska,
  • Związek Miast Polskich.

MZGK uczestniczy w konkursie od 2004r. i uzyskuje corocznie dobre wyniki z prowadzonego recyklingu odpadami. W ostatnich latach Spółka otrzymała szczególne wyróżnienia i nagrody za podjęte działania zmierzające do ograniczenia ilości gromadzonych odpadów komunalnych, prowadzona selektywna zbiórkę odpadów i edukacje ekologiczną. Wręczenie nagród i wyróżnień odbywa się corocznie podczas Galii Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego prowadzonego w ramach Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska „POLEKO” w Poznaniu.

2007

MZGK otrzymał Wyróżnienie i Nagrodę Finansową w wysokości 10 tys. zł. za prowadzenie szeroko pojętej edukacji ekologicznej i działalności na rzecz ochrony środowiska poprzez m.in. zwiększającą się z roku na rok efektywnością prowadzonej przez Spółkę selektywnej zbiórki odpadów, co prowadzi do ograniczenia ilości i objętości składowanych odpadów, skali ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz do osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska.


Foto: Ewa Mańkowska Prezes WFOŚiGW we Wrocławiu i Władysław Bakalarz Prezes MZGK.

2008

MZGK został uznany najlepszą firmą w Polsce zbierająca odpady opakowaniowe po kartonach po płynnej żywności i otrzymał Statuetkę „Rekordowy Karton” oraz Nagrodę Finansową w wysokości 10 tys. zł. przyznaną przez Kapitułę Konkursu w kategorii do 100 tys. mieszkańców.

MZGK otrzymał Nagrodę Finansową w wysokości 10 tys. zł. przyznaną przez WFOŚiGW we Wrocławiu przede wszystkim za:

  • wymierne efekty prowadzonej selektywnej zbiórki odpadami,
  • prowadzenie szeroko pojętej edukacji ekologicznej i działalności na rzecz ochrony środowiska,
  • zorganizowanie i przeprowadzanie cyklu konkursów ekologicznych, m.in. „EKO-MARATON”2008 wraz z Galą Ekologiczną.


Foto: Magdalena Dutka Prezes „Abrys”, Władysław Bakalarz Prezes MZGK i Jarosław Kowalski Dyrektor ds. Inwestycji i Ochrony Środowiska.

foto
Foto: Mira Stanisławska-Meysztowicz Prezes Fundacji „Nasza Ziemia”
         Władysław Bakalarz Prezes MZGK
         Jarosław Kowalski Dyrektor MZGK
         Stanisław Majchrowicz Kierownik ZUOK